Mise

Cílem společnosti Inno-Comp Group je dosáhnout postavení nejvýznamnějšího výrobce kompaundů ve střední a východní Evropě prostřednictvím neustálého vývoje sortimentu produktů a rozšiřováním výrobních kapacit. Naše společnost se neustále snaží plnit požadavky na inovace, flexibilitu, uspokojování potřeb zákazníků a ochranu životního prostředí.

 

Inovace
Jedním z našich nejdůležitějších cílů je dosažení procesu výroby s nulovými vadami prostřednictvím neustálého zdokonalování nejen v oblasti vývoje produktů, ale i v oblasti technického rozvoje. Do budoucna budeme též usilovat o zlepšení procesů prodeje a orientace na zákazníka, jakož i na posílení našich prodejních aktivit. Díky zavedení  nového integrovaného systému plánování zdrojů, ERP (Enterprise Resource Planning) dosahujeme vyšší efektivity interních procesů a můžeme lépe uspokojovat přání a potřeby našich zákazníků.

 

Flexibilita
Vzhledem k naším znalostem a zkušenostem a díky velikosti naší společnosti, jsme schopni rychle reagovat na výzvy vycházející z neustále se měnícího ekonomického prostředí a na speciální přání a požadavky našich zákazníků.

 

Spokojenost zákazníků
Chceme se stát hlavním dodavetelem našich zákazníků a chceme neustále sledovat a plnit zyšující se nároky trhu..

 

Životní prostředí
Plnění požadavků trhu jde v našem chápání ruku v ruce s plněním nároků  na ochranu životního prostředí.

Copyright ©
2007 Inno-Comp Kft.
Veškerá práva vyhrazena.
Pokyny pro použití webové stránky