Munkahelyi képzések támogatása az Inno-Comp Kft-nél

Komplex vállalati technológiafejlesztés

SAJTÓKÖZLEMÉNY

SIKERESEN LEZÁRULT AZ INNO-COMP KFT. MUNKAHELYI KÉPZÉSEK TÁMOGATÁSI PROJEKTJE


AZ INNO-COMP Kft. befejezte azt a több mint 9,47 millió Ft-os munkahelyi képzések támogatási projektjét, melynek keretében a cég dolgozói részére a versenyképesebb működés és technológiai fejlődéshez történő alkalmazkodás érdekében különböző képzések kerültek lebonyolításra.

AZ INNO-COMP Kft. nagy hangsúlyt fektet dolgozói szakmai képzésére, tudásuk fejlesztésére annak érdekében, hogy folyamatosan biztosítani tudja a termékforgalmazás és a cégműködés minden területén a legmagasabb minőséget. Ennek érdekében az elmúlt egy év folyamán 85 fő részvételével informatikai, idegen nyelvi, környezeti fenntarthatósági, targoncavezetői és készségfejlesztő képzéseket bonyolítottak le a cég tiszaújvárosi telephelyén.


A megítélt támogatás:
9,47 millió Ft

További információ kérhető:

INNO-COMP Kft.
3580 Tiszaújváros, Vegyészek útja 8.

Projekt azonosítója:
TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0245

 

 

 

 

Komplex vállalati technológiafejlesztés az Inno-Comp Kft-nél

Komplex vállalati technológiafejlesztés

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Az Inno-Comp Kft. az Új Széchenyi Terv keretében a 3580 Tiszaújváros, Vegyészek útja 8. szám alatti üzemépületébe szerzett be egy a tevékenységét segítő granulátumot gyártó gépsort és két darab elektromos targoncát. Az elnyert támogatás összege: 155,63 millió Ft.

 

A GOP-2.1.1-12/B-2013-0915 kódszámú, Komplex vállalati technológiafejlesztés az Inno-Comp Kft.-nél című pályázati felhívásra benyújtott nettó 311,25 millió Ft összköltségű projekt az üzemünk tevékenységét segítő termoplasztikus granulátumot gyártó kompaundáló/csőalapanyag-gyártó gépsor és két darab elektromos targonca beszerzését tette lehetővé. A projekt a Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében valósult meg.

 

A beszerzett gépsor segítségével nő cégünk hatékonysága, kevesebb energia felvétel mellett képes nagysorozatú gyártásra, jelentősen javítva, csökkentve ezzel az egy termékre eső költséget. Az új gyártósor a ma már szokásos víz alatti granuláló berendezéssel készült, ami a vevők körében népszerűbb granulátumformát ad, így az értékesítési potenciál is növekszik. A nagysorozatú gyártás következményeként megnövekvő kapacitás nagyobb anyagmozgatási igényt generál, mely a beszerzett két elektromos targonca segítségével eredményesen megoldható. A fejlesztés eredményeként cégünknek lehetősége nyílik új vevők megszerzésére, elsősorban a kelet-közép európai piacon.

 

A fenti projekt a GOP-2.1.1-12/B-2013-0915 kódszámú pályázat keretében elnyert támogatás segítségével került megvalósításra. A pályázatban bemutatott beruházás teljes költsége 311,25 millió Ft, melyhez 50 % támogatási mértékkel együtt nyert el cégünk vissza nem térítendő támogatást 155,63 millió Ft értékben.

 

A beruházás a társaság tiszaújvárosi telephelyén található üzemépületben valósult meg, így segítve az észak-magyarországi régió fejlesztését is. 

 

A projektről bővebb információt a www.inno-comp.hu oldalon olvashatnak. 

Komplex vállalati technológiafejlesztés

 

 

Komplex vállalati technológiafejlesztés az Inno-Comp Kft.-nél

Komplex vállalati technológiafejlesztés

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Az Inno-Comp Kft. az Új Széchenyi Terv keretében a 3580 Tiszaújváros, Vegyészek útja 8. szám alatti üzemépületébe kíván beszerezni egy a tevékenységét segítő granulátumot gyártó gépsort és két darab elektromos targoncát. Az elnyert támogatás összege: 155,63 millió Ft.

A GOP-2.1.1-12/B-2013-0915 kódszámú, Komplex vállalati technológiafejlesztés az Inno-Comp Kft.-nél című pályázati felhívásra benyújtott nettó 311,25 millió Ft összköltségű projekt az üzemünk tevékenységét segítő termoplasztikus granulátumot gyártó kompaundáló/csőalapanyag-gyártó gépsor és két darab elektromos targonca beszerzését fogja lehetővé tenni. A projekt a Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében valósul meg.
A beszerezni kívánt gépsor segítségével nőhet cégünk hatékonysága, kevesebb energia felvétel mellett képes lesz nagysorozatú gyártásra, jelentősen javítva, csökkentve ezzel az egy termékre eső költséget. A tervezett gyártósor a ma már szokásos víz alatti granuláló berendezéssel készül, ami a vevők körében népszerűbb granulátumformát ad, így az értékesítési potenciál is növekszik. A nagysorozatú gyártás következményeként megnövekvő kapacitás nagyobb anyagmozgatási igényt generál, mely a beszerzendő két elektromos targonca segítségével eredményesen megoldható. A fejlesztés eredményeként cégünknek lehetősége nyílik új vevők megszerzésére, elsősorban a kelet-közép európai piacon.
A fenti projekt a GOP-2.1.1-12/B-2013-0915 kódszámú pályázat keretében elnyert támogatás segítségével kerül megvalósításra. A pályázatban bemutatott beruházás teljes költsége 311,25 millió Ft, melyhez 50 % támogatási mértékkel együtt nyert el cégünk vissza nem térítendő támogatást 155,63 millió Ft értékben.
A beruházás a társaság tiszaújvárosi telephelyén található üzemépületben fog majd megvalósulni, így segítve az észak-magyarországi régió fejlesztését is.

 

Komplex vállalati technológiafejlesztés

 

 

GOP-1.3.1-11/c-2012-0654

Uniós Projekttábla 1 Uniós Projekttábla 2 Uniós Projekttábla 3

GOP-2.2.3-09-2009-0019 

TÁMOP-2.1.5-07/1-2007-00391-2007-0039

Az INNO-COMP Kft. minden szervezeti szintet érintő, átfogó általános és szakmai ismeretek megszerzését célzó képzési programja

 

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

 

Tartalom:
 
- Kiinduló helyzet és előkészületi tevékenységek
- Projekt tartalma
- Célok, várt eredmények


Kiinduló helyzet és előkészületi tevékenységek

A képzési igényeket összehangoltan, területenként célszerű kezelni, így a helyzetelemzés első lépéseként megvizsgáltuk adott pénzügyi évre vonatkozó képzési tervünket és újra összevetettük vállalatunk stratégiai célkitűzéseinkkel. Ez alapján meghatároztuk ezen prioritások elérését, érvényesülését támogató képzési területeket:
 
- Értékesítési képzés
- Vezetői képzés
- Szakmai képzés (műanyagextrúder-kezelő)
- Idegen nyelvi képzés
- Informatikai képzés
 
Ezt követően felmérést végeztünk a munkavállalói igények és a vezetők által megjelölt fejlesztési pontokat illetően, melyet összevetettük a munkaköri elvárásokkal és előírásokkal. Így meghatároztuk a konkrét képzési szükségleteket, és megvizsgáltuk, hogy ezek milyen módon képesek hozzáadott értéket teremteni vállalkozásunk számára. Mindezeket összefoglalva alakítottuk ki projektünk időtartamának pénzügyi éveire vonatkozó képzési tervünket.
A kijelölt képzések egy-egy csoport munkájához kapcsolódnak, így ezek körében értékeltük a dolgozók meglévő tudásszintjét, egyéni motivációját, majd meghatároztuk a célcsoportok körét és létszámát.
A képzések típusából adódóan vállaltuk az oktatások külső szakértő cégekkel történő lebonyolítása mellett döntött. Így meghatároztuk a kiválasztás alapjául szolgáló kritériumrendszert és a képző intézmények kiválasztását.
Mindemellett kitűztük a projekt megvalósításához kapcsolódó feladatköröket, hozzárendeltük a felelősöket, illetőleg kijelöltük a projekt megvalósításáért felelős projekt menedzsert.

»vissza a lap tetejére 


 
Projekt tartalma

Projektünk keretében a következő képzések lefolytatását tervezzük:
Angol (PL-0717/2) és német (PL-1039/1) nyelvi képzések
A nyelvi képzések nem csak a résztvevők nyelvtani alapismereteit erősítik, hanem a mindennapi munkavégzés során, valamint a külföldi ügyfelekkel való kapcsolattartás és ügyintézés során alkalmazható szókincs és beszédkészség elsajátítását is célozzák. A képzések a résztvevők tudásszintjének megfelelő csoportbontásban és munkakörük ellátásához szükséges tematikával kerülnek lefolytatásra.
 
Műanyagextrúder-kezelő tanfolyam (OKJ szám: 525210201003105)
A szakmai tanfolyam a résztvevők számára olyan szakmaspecifikus ismereteket szolgáltat, melynek elsajátítása amellett, hogy elengedhetetlen és előírás munkakörük betöltéséhez, képessé teszi őket a legújabb technológiai felszereléseink szakszerű használatára, újításaink kivitelezésére, alkalmazására.
 
ECDL (START) - informatikai írástudás tanfolyam (PL-1053/64)
A képzések átfogó informatikai ismereteket nyújtanak résztvevőknek a programok és operációs rendszerek megfelelő kezeléséről, melyek mindennapi munkavégzésük során elvégzendő feladataik hatékonyabbá tételét célozzák, elősegítve tevékenységük legújabb technológiai színvonalhoz való alkalmazkodását.
 
Vezetőképzés (PL-1448)
A résztvevők átfogó vállalatvezetési ismereteket és vezetői készségeket sajátíthatnak el, mellyel vezetői magatartásuk tudatosabbá tehető, adott helyzetekben a megfelelő módszerek és technikák kiválasztása, illetve alkalmazása biztosítható. Mindezek segítségével hatékonyabban tudják ellátni feladataikat, irányítani cégünk működését.
 
Értékesítés-fejlesztés kurzus (PL-1449)
A tréningek keretében a résztvevők az értékesítés különböző aspektusait, az eladási célok megvalósítását elősegítő módszerek alkalmazását sajátíthatják el. A képzések egymásra épülő, az alapszinttől a professzionális szintig terjedő átfogó szakmai ismereteket biztosítanak.
 
Cégünk a tervezett képzéseket a 2008. és 2009. évben folytatja le képző intézmények igénybevételével. A vizsgáztatást a képzések 100%-nál a képző intézmény végzi. A projekt időtartama alatt 15 képzés (4 képzés típus) keretében, 52 fő munkavállalónk képzése valósul meg, mely vállalkozásunk foglalkozatotti létszámát tekintve 63%-os részvételi arányt jelentene. Projektünk egyik fő célja, hogy a résztvevő, képzettséget szerzett munkavállalók mindegyike (100%) továbbra is hosszú távon alkalmazásunkban álljon.

»vissza a lap tetejére 


 
Célok, várt eredmények
 
Hosszú távú, közvetlen célkitűzések és várt eredmények:
A magyar munkavállalók munkaerőpiaci versenyképességének és foglalkoztathatóságának növelése szakmai lehetőségeinek bővítésével és a képzettségi színvonal jelentős növelésével.
Az Észak-magyarországi régió általános képzettségi szintjének növelése, széleskörűen konvertálható ismereteket és tudást biztosító képzések révén.
A felnőttképzési lehetőségekhez való egyenlő hozzáférés biztosítása nemek, kor, származás, nemzeti vagy etnikai, vallási hovatartozás, illetve munkakörtől függetlenül.
Képzési lehetőségek biztosításával megteremteni az életen át tartó tanulás kereteit, valamint hozzájárulni a munkavállalók technikai színvonalhoz való alkalmazkodásához.
A képzések eredményeként megvalósuló minőségi munkavégzés révén versenyképességünk javítása, társaságunk alkalmazkodó képességének növelése.
 
Rövid távú, közvetlen célkitűzések és várt eredmények:
Hosszú távú céljaink megvalósításának biztos alapot teremtve a munkatársak általános ismereteinek és a munkakörük betöltéséhez szükséges kézségeinek fejlesztése képzések révén, a hatékony gyors és magas színvonalú munkavégzés elősegítésére.
A képzések eredményeként növelni dolgozóink lojalitását, elkötelezettségét vállalkozásunkkal szemben, biztosítva ezáltal a vállalati folyamatok tervezhetőségét, versenyképességünk növekedését.
15 képzés (4 képzés típus) megvalósítása a dolgozók vállalati és egyéni fejlődése érdekében.
52 fő foglalkoztatott képzésének megvalósítása.
A tervezett képzésekbe bevonni kívánt résztvevők közül 22 fő esetében munkahelyének megtartása.
A képzéseken részt vevő 11 fő esetében magasabb pozíció történő előrelépés lehetőségének biztosítása.

»vissza a lap tetejére 

 

ESZA Kht.

1385 Budapest Pf. 818.
Tel: (061) 273-4250(061) 273-4250

EUtamogatas@esf.hu

 

www.esf.hu
www.nfu.hu

www.hefop.hu

Copyright ©
2007 Inno-Comp Kft.
Minden jog fenntartva.
használati feltételek