HONLAP HASZNÁLATI FELTÉTELEK

Ez a honlap az Inno-Comp Kft. tulajdona (továbbiakban „Inno-Comp”).


A honlap használati feltételek szabályozzák az ezen a honlapon megtalálható anyagra, információra vonatkozó rendelkezéseket, melyeket az Inno-Comp a honlap használói számára bocsát rendelkezésre.


E honlap használatával Ön automatikusan elfogadja a honlap használatára vonatkozó kitételeket és feltételeket az aktuálisan alkalmazandó verzió használata folyamán. Az Inno-Comp fenntartja magának a jogot a jelen honlap használati feltételeinek bármikor történő módosítására, tökéletesítésére vagy éppen felváltására.Szabályzó jog és igazságszolgáltatás


A honlap használati feltételei a magyar jog szabályai szerint kerülnek értelmezésre, elemzésre és szabályzásra azzal a kivétellel, ha a jogintézkedésekben konfliktus áll elő, és ki vannak téve a magyar bíróság exkluzív igazságszolgáltatásának bármilyen követelés vagy az alábbiakból származó ügy tekintetében.Felelősség kizárása


A honlaphoz való hozzáférés és annak használata, köztük megtekintés, letöltés, bármely szöveg reprodukálása, adatok, grafikák, képek, fényképek, tervek, leírások, információk, mindenre használható dolgok és szoftver csak a honlap használati feltételeknek megfelelően engedélyezettek. Minden egyéb használat, köztük bármely tartalmának reprodukálása a honlap szándékától eltérő céllal, valamint e honlap tartalmának bármilyen módosítása vagy terítése szigorúan tilos addig a maximális mértékig melyet az alkalmazható jog engedélyez, hacsak az Inno-Comp írásban nem adja beleegyezését. E honlapon lévő bármilyen anyag illetéktelen felhasználása a másolási törvény, védjegy törvény, a magánjogi és nyilvánossági törvény, valamint egyéb alkalmazható törvények és szabályok megsértését vonhatja maga után.


Valamennyi, a honlaphoz hozzáférő felhasználó egyetért abban, hogy a használat során csakis a jelenlegi honlap használati feltételekkel, valamint valamennyi alkalmazható szabállyal összhangban cselekszik. Azok a felhasználók illetéktelennek minősülnek, akik bármilyen módon és tiltott céllal használják a honlapon lévő információkat és anyagokat, valamint azok, akik közrenddel összeegyeztethetetlenül, a jó erkölcsbe ütközően cselekszenek, és/vagy befolyásolják, vagy hatással lehetnek bármilyen jogra vagy éppen valamelyik harmadik félre.


E honlap egészének vagy bizonyos részének illetéktelen használata, vagy másolása sérti a honlap használati feltételeit vagy azok szellemét, sértheti a védjegy, másolási, vagy egyéb tulajdonosi jogokat, és az Inno-Comp fenntart minden jogot, hogy az ilyen sértésekkel szemben jogi lépéseket foganatosítson.


Bár az Inno-Comp minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy meggyőződjön arról, hogy a honlapon rendelkezésre álló összes információ pontos legyen, az Inno-Comp a honlapot és tartalmát ˛alapként˛ biztosítja. Az Inno- Comp nem garantálja a pontosságot vagy bármelyik ilyen információ jogi megfelelőségét, és nem is lehet felelősségre vonni a honlap tartalmát befolyásoló pontatlanságokért, hibákért vagy mulasztásokért. Hasonló módon az Inno-Comp sem kifejezetten, sem hallgatólagosan - semmilyen formában és célra - nem garantálja az információ megfelelőségét. Az Inno-Comp nem garantálja az összes alkalmazható törvénnyel való megfelelőséget, a megbízhatóságot, sőt a honlap tartalmának a felhasználhatóságát sem.


Az Inno-Comp semmilyen módon nem garantálja a honlap rendelkezésre állását, valamint funkcionalitásának a folytonosságát. Az Inno-Comp semmilyen módon nem vonható felelősségre a használatból adódó esetleges károkért, illetve a honlap használhatatlanságáért. Az Inno-Comp fenntartja a jogot a honlap változtatására, felfüggesztésére vagy megszüntetésére anélkül, hogy arról előzetesen értesítést küldene és nem köteles kárpótlást fizetni a használónak vagy a harmadik félnek.


Bármilyen fajta veszteség, kárral kapcsolatos felelősség (korlátozás nélküli, kompenzáló, közvetlen vagy közvetett vagy következményes károk, adatveszteségek, jövedelem vagy nyereség, a tulajdon károsodása vagy elvesztése, a harmadik fél követelése), amely e honlap használatából vagy azzal kapcsolatban merül fel (beleértve bármely személynek e honlaphoz való hozzáférését vagy hozzáférési képtelenségét, vagy erről a honlapról közvetlenül vagy közvetett módon szerzett bármely információra való hagyatkozást, vagy e honlaphoz kapcsolódó bármely lapot vagy szolgáltatást), ezúton a legteljesebb mértékben tekintendő indokolatlannak/kizártnak a törvényben foglaltakkal harmóniában.Biztonság


Az Inno-Comp rendkívül fontosnak tekinti e honlapon keresztül áramló információk védelmét és minden biztonsági intézkedést megtesz valamennyi ilyen információ védelme érdekében. Ugyanakkor az Inno-Comp nem tudja garantálni, hogy az interneten áthaladó minden egyes információ teljesen biztonságos és minden felelősséget elhárít abban az esetben


ha az információt megszerzik, vagy ellopják, kivételt képez az ha az esemény nagyfokú hanyagságból származik vagy az Inno-Comp szándékos helytelen magatartásából ered.Kapcsolatok (linkek)


Ez a honlap a harmadik fél által működtetett honlappal létesíthet kapcsolatot. Az Inno-Comp nem rendelkezik rálátással az ilyen kapcsolt honlapokra és nem vállal felelősséget az általuk tartalmazott információkért, anyagért vagy egyebekért.


Az Inno-Comp nem garantálja azok működőképességét, törvényességét, megbízhatóságát, és elhárít minden felelősséget az ilyen honlapnak más honlapokkal történő kapcsolatteremtését illetően.


Az Inno- Comp nem garantálja az ilyen kapcsolt honlapokon lévő információk pontosságát és megbízhatóságát. A kapcsolat nem tartalmaz semmiféle együttműködést az Inno-Comp és az ilyen honlapokért felelős felek között.


Az Inno-Comp írásos beleegyezés nélkül nem tesz lehetővé semmiféle információhoz való kapcsolódást.Szellemi tulajdonjogok


Valamennyi, a honlap tervezésével, szövegével, grafikájával annak kiválasztásával és elrendezésével, valamennyi szoftverével és egyéb dokumentumával, valamint anyagával kapcsolatos szellemi tulajdonjog az Inno-Comp-ot vagy a tartalom és technológia biztosítóját illeti, hacsak egyéb kikötés nincs jelezve. Az összes ilyen jog fenn van tartva. A honlap egészben vagy részben történő másolása, adaptálása, lefordítása, átdolgozása, változtatása vagy elosztása minden formában tilos, hacsak a szellemi tulajdonjog birtokosa írásos beleegyezését nem adja, vagy ha az elosztás elengedhetetlen a honlap használata érdekében. A honlap felhasználója csak elektronikus másolásra jogosult és kemény floppyra nyomtathat, hivatkozva az Inno-Comp által e honlapra közzétett anyagra a szervezeten belüli felhasználás és információ céljait szolgálva. Ennek megfelelően a felhasználó egyetért azzal, hogy ezen anyagok másolata megtartja az összes szerzői jogot és egyéb tulajdonosi utasítást az eredetinek megfelelő formában és módon.


Az Inno-Comp védjegyei, logói, szerviz jelei ily módon azonosításra kerülnek a honlapon. Bármelyik megemlített cégnév vagy egyéb termék a harmadik fél tulajdonát képezheti. A honlap felhasználása semmilyen módon nem jár a védjegyek használati lehetőségével, hacsak az érintett védjegy tulajdonosa kifejezett és előzetes hozzájárulását nem biztosítja.Titkosság és biztonság


Valamennyi, az Inno-Comp által vagy számára a honlappal kapcsolatosan küldött elektronikus levél bizalmas természetű és csak a címzett vagy címzettekhez juthatnak el.


Ha Ön nem a megnevezett címzett, akkor Önnek értesítenie kell az Inno-Comp-ot erről a hibáról, és ezt követően törölnie kell ezt az elektronikus levelet a rendszeréből.


Az Ön felelősségi körébe tartozik, hogy az Inno–Comp-tól érkező valamennyi e-mailt és csatolt fájlt egy megfelelő és frissített vírusölő szoftverrel leellenőrizze.


Az Inno-Comp nem garantálja azt, hogy a honlapján átmenő minden egyes tranzakció biztonságos, következésképpen elhárít magától minden felelősséget az adatok elvesztése esetén, hacsak az eseményt nem az Inno-Comp nagyfokú hanyagsága vagy szándékos helytelen magatartása idézte elő.


A honlapot vagy annak részeit különböző nyelveken lehet ajánlani. Abban az esetben, ha eltérés tapasztalható a honlapon közzétett kitételek és feltételek vonatkozásában a magyar változat és egyéb változatok között, akkor a magyar változat tekintendő mérvadónak.Értékesítési feltételek


Valamennyi, az Inno-Comp termékével kapcsolatos honlapon lévő információ általános természetűnek tekintendő, és nem lehet az Inno-Comp termékeivel kapcsolatos ezen információkra alapozva konkrét döntést hozni. E honlapon szereplő termékek általában Inno-Comp termékekként kerülnek értékesítésre ajánlva. Az Inno-Comp nem szavatolja azt, hogy egy termék mindig és mindenkor rendelkezésre fog állni.


A honlap változtatásai


Az Inno-Comp fenntartja a jogot a használati feltételek módosítására, és bármikor frissítheti e honlap verzióját.Utolsó frissítés: 2007. október 19.


Copyright ©
2007 Inno-Comp Kft.
Minden jog fenntartva.
használati feltételek