Vážení stávající a budoucí dodavatelé,

Pro trvalé zajištění co nejvyšší kvality námi vyráběných produktů s Vámi budeme sdílet následující dokumenty, jakožto návod pro naše dodavatele.

S úsilím o prohloubení dlouhodobého partnerství vás žádáme o vyplnění a podepsání těchto dokumentů a zaslání zpět Vašemu kontaktnímu partnerovi ve společnosti Inno-Comp.

Integrated and independent compounder

Trust is Value

About us