Galerie

Muzeum Inno-Comp

Nová linka na výrobu speciálních produktů

K 2019

20.výročí

Compounding World Expo, 2018. június 27-28.

Nové linky pro vstřikovací materiály

Fakuma 2018

Fakuma 2017

K 2016

Nový extrudér pro trubkové materiály

Triatlon

Team Rally

Inno-Comp Gala

Integrated and independent compounder

Trust is Value

About us