Historie společnosti

Společnost Inno-Comp Hungary byla založena 1.1.1999 jako první intengrovaný PP kompaundér ve střední a východní Evropě. Nachází se v Tiszaújvárosi v Maďarsku, přibližně 180 km východně od Budapešti.

Společnost Inno-Comp Bohemia, která začala vyrábět v říjnu 2008 v Litvínově v České republice, zajišťuje efektivnější dodávky našim zákazníkům po celé Evropě.

Oba výrobní závody jsou integrované se dvěma největšími výrobci polyolefinů ve střední a východní Evropě : se skupinou MOL v Tiszaújvárosi a Unipetrolem v Litvínově. Tato lokální blízkost dává skupině Inno-Comp a jejím zákazníkům mnoho dlouhodobých strategických výhod.

Společnost Inno-Comp Slovakia byl založen v r. 2005 v Bratislavě na Slovensku za účelem rozvoje prodeje a trhu v České republice a na Slovensku.

Společnost Inno-Comp Deutschland GmbH byla založena v r. 2017 k rozvoji prodejních aktivit v západní Evropě, zejména v Německu.

Jako první krok v rámci závazki k cirkulární ekonomoce vstoupil Inno-Comp do společného podniku a v lednu 2019 založil recyklační společnost Innoga V. Díky možnosti řídit toky recyklovaných materiálů nám to umožní zajistit vysokoi kvalitu našich produktů, na kterou jsou zvyklí naši obchodní partneři.

Naše prodejní aktivity jsou podporovány dobře organizovanou sítí distributorů a agentů v Evropě a na blízkém východě.

K uspokojení množstevních požadavků našich stávajících a potencionálních zákazníků je k dispozici kapacita až 130 tisíc tun za rok.

We deliver ready-to-use, tailor-made compounds

Take a look at our portfolio

Mise

Cílem skupiny Inno-Com je stát se vůdčím kompaundérem ve střední a východní Evropě prostřednictvím trvalého vývoje produktů a rozvoje svých výrobních kapacit.

Naše společnost se trvale snaží vyhovět požadavkům na inovace, pružnost, spokojenost zákazníků a životní prostředí.

Inovace

Jeden z našich nejdůležitějších cílů je dosáhnout procesu "zero-defect", a to prostřednictvím neustálého vývoje nejen na straně výrobků, ale též v oblasti technického rozvoje. Do budoucna se též budeme soustředit na rozvoj procesů orientace na zákazníka a nákup, rovněž jako na zlepšování našich prodejních aktivity. Máme integrovaný ERP systém (plánování zdrojů společnosti), naše interní procesy jsou účinnější a můžeme mnohem snadněji uspokojovat přání našich zákazníků.

Pružnost

S přihlédnutím ke zkušenostem a velikosti naší společnosti jsme schopni velmi rychle reagovat na stále se měnící výzvy předkládané ekonomickým prostředím, rovněž tak jako na speciální přání a požadavky našich zákazníků.

Shoda

Náš cíl je stát se preferovaným dodavatelem u našich zákazníků a trvale sledovat a plnit zvyšující se požadavky trhu. Náš přístup k vyhovění požadavků trhu jde ruku v ruce s ochranou našeho životního prostředí.

Udržitelnost

Jako plastový kompaundér je Inno-Comp přesvědčen o zodpovědnosti, se kterou přistupujeme ke všem svým aktivitám. Naše výrobky jsou navrženy tak, aby podporovaly ekologická a sociální zlepšování. Udržitelnost je zřetelná v každé fázi životnosti našich produktů.

Snížená a umírněná spotřeba surovin, elektřiny, vody a dalších zdrojů je řídícím faktorem podpory ekologického vývoje. Udržujeme co nejnižší úroveň odpadů a znovu využíváme recyklované průmyslové typy kdykoliv je to jen možné.

Naši zaměstnanci se snaží žít udržitelností ve svých každodenních činnostech. Poskytujeme jim trvalý trénik, zdravotní a sociální podporu. Otevřený management založený na principek férovosti a rovnosti je vůdčím principem.

Sociální odpovědnost

Věříme, že velkou hodnotu bychom neměli tvořit jen v obchodním životě, ale též v oblasti sociální odpovědnosti.

  • Tradice a kultura:Tisza festival rybí polévky
  • Sport:triatlon, rallye tým, strongman
  • Vzdělávání:hudební škola
  • Charitativní organizace:Maďarský Červený Kříž, Školka Napraforgó
  • Akce pro děti a jejich rodiče:Family Day, Mikuláš

Integrated and independent compounder

Trust is Value

About us